Función social imprescindíbel para o benestar

Convocatorias para entidades de servizos sociais: 2 millóns e medio de euros. A área de Benestar Social publica as liñas para programas e servizos, mantemento de centros, investimentos e...
Función social imprescindíbel para o benestar