Convócase por sétimo ano consecutivo o Concurso de guións contra a violencia de Xénero e o Premio Concepción Arenal a proxectos educativos pola igualdade de xénero 2020.

Convócase por sétimo ano consecutivo o Concurso de guións contra a violencia de Xénero e o Premio Concepción Arenal a proxectos educativos pola igualdade de xénero 2020.
O Concurso de guións contra a violencia de xénero 2020 ten como obxecto elaborar un guión de curtametraxe a través do cal se xere reflexión, conciencia, sensibilización, identificación e prevención da violencia económica como forma de control e dominación.

Poderán participar todas as persoas físicas con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, que cursen educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional ou outro tipo de formación análoga.

Información web:

https://www.dacoruna.gal/servizos-sociais/area-igualdade/premios-e-concursos/concurso-guions-contra-violencia-xenero#2020

Bases:

http://https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/10/28/2020_0000007594.pdf

O Premio Concepción Arenal 2019: proxectos educativos pola igualdade de xénero ten por obxecto deseñar e executar proxectos educativos que procuren o desenvolvemento de habilidades para a identificación e o rexeitamento de estereotipos sexistas que contribúen a xerar e manter a violencia de xénero, así como a construción de esquemas alternativos que axuden a comprender e respectar a igualdade de oportunidades real entre sexos.

 

Poderán participar centros educativos públicos da provincia nas seguintes modalidades:

A)      Proxectos educativos en educación infantil

B)      Proxectos educativos en educación primaria

C)      Proxectos educativos en educación secundaria

Premio: Convócase un premio en metálico de 5.000 euros por cada modalidade.

Información web:

https://www.dacoruna.gal/servizos-sociais/area-igualdade/premios-e-concursos/concepcion-arenal-proxectos-educativos-igualdade-xenero#2020
Bases:

http://https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/10/28/2020_0000007596.pdf

 As convocatorias tramitarase de xeito telemático, a través da plataforma de tramitación electrónica da Deputación (SUBTEL) e será o centro o encargado de presentar a candidatura.

O prazo de presentación para as dúas convocatorias: 1 de decembro ás 14h.

Pódense consultar as bases completas de ambas no BOP nº 181 do 28 de outubro de 2020.

Convócase por sétimo ano consecutivo o Concurso de guións contra a violencia de Xénero e o Premio Concepción Arenal a proxectos educativos pola igualdade de xénero 2020.